สินค้า / Product
   

เครื่องถ่ายเอกสาร
Fuji Xerox Document Centre 236/286/336
ราคา 42,000 บาท

เครื่องถ่ายเอกสาร
Fuji Xerox Apeos 450I / 550I
ราคา 52,000 บาท

   
เครื่องถ่ายเอกสาร
Fuji Xerox Document Centre 186
ราคา 19,000 บาท
เครื่องถ่ายเอกสาร
Fuji Xerox Document Centre 405
ราคา 12,500 บาท
   
เครื่องถ่ายเอกสารสี
Fuji Xerox Document Centre C450
ราคา 69,000 บาท
เครื่องถ่ายเอกสารสี
Fuji Xerox Document Centre C400
ราคา 40,000 บาท
   
Drum use for Xerox
ลูกดรัม DC 236 / 286 / 336 AP 450I / 550I
ราคา 900 บาท
Toner use for Xerox
ผงหมึก DC 236 / 286 / 336 AP 450I / 550I
ชุดสำเร็จรูปพร้อม Chip ราคา 1,500 บาท
หมึกเติม 1 Kg. ราคา 900 บาท
   

Toner use for Xerox
ผงหมึก DCC 250/360/450/400
C1190fs/C1110/C525a
ราคา 600 บาท / 100 กรัม

Chip Toner use for Xerox
ชิพหมึก DCC 250/360/450/400
ราคา 300 บาท
1 ชุด 4 ตัว ราคา 1,000 บาท

   
 

Chip Toner use for Xerox
ชิพหมึก DC 236/286/336 AP450i/550i
ราคา 350 บาท
นำมา Rewrite ได้ในราคาตัวละ 200 บาท

 

 


 


:: Home :: Service :: Product :: About :: Contact ::

Copyright © Wachiranon Lenza ALL RIGHTS RESERVED